Ogłoszenia

Ropczyce, 21 grudnia 2018 r.

REGA YACHT Babicz & Królikowski Spółka Jawna przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania na dostawę środków trwałych w postaci bramowego plotera tnącego w ramach projektu pn. "Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa REGA YACHT BABICZ & KRÓLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji jachtów regatowych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego – 8/D/1.3.1. 

 

Ropczyce, 09 listopada 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/D/1.3.1

REGA YACHT Babicz & Królikowski Sp. J., ul. Kolejowa 71, 39-100 Ropczyce zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci bramowego plotera tnącego w ramach projektu pn. "Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa REGA YACHT BABICZ & KRÓLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji jachtów regatowych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0028/16.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Zapytanie ofertowe_8/D/1.3.1.
 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

 

Ropczyce, 24 września 2018 r.

REGA YACHT Babicz & Królikowski Spółka Jawna przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania na realizację robót budowlanych w postaci wykonania betonu podkładowego wraz z izolacją oraz płyty fundamentowej pod obrabiarkę dużo gabarytowych powierzchni sterowaną numerycznie w ramach projektu pn. "Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa REGA YACHT BABICZ & KRÓLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji jachtów regatowych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego – 7/RB/1.3.1.

 

Ropczyce, 24 września 2018 r.

REGA YACHT Babicz & Królikowski Spółka Jawna przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania na realizację robót budowlanych w postaci instalacji elektrycznej i odgromowej hali montażu jachtów (1 kpl.) – Część I oraz instalacji wentylacji hali montażu jachtów (1 kpl.) – Część II w ramach projektu pn. "Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa REGA YACHT BABICZ & KRÓLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji jachtów regatowych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr6/RB/1.3.1 - Część I.
 2. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr6/RB/1.3.1 - Część II.

 

Ropczyce, 4 września 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/RB/1.3.1

REGA YACHT Babicz & Królikowski Sp. J., ul. Kolejowa 71, 39 - 100 Ropczyce zaprasza do złożenia oferty na realizację robót budowlanych w postaci wykonania betonu podkładowego wraz z izolacją oraz płyty fundamentowej pod obrabiarkę dużo gabarytowych powierzchni sterowaną numerycznie  w ramach projektu pn. "Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa REGA YACHT BABICZ & KRÓLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji jachtów regatowych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0028/16.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Zapytanie ofertowe_7/RB/1.3.1.
 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.
 4. Przedmiar robót.
 5. Rzuty (6 szt.).

 

Ropczyce, 24 sierpnia 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/RB/1.3.1

REGA YACHT Babicz & Królikowski Sp. J., ul. Kolejowa 71, 39 - 100 Ropczyce zaprasza do złożenia oferty na realizację robót budowlanych w postaci Instalacji elektrycznej i odgromowej hali montażu jachtów (1 kpl.) – Część I oraz Instalacji wentylacji hali montażu jachtów (1 kpl.) – Część II w ramach projektu pn. "Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa REGA YACHT BABICZ & KRÓLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji jachtów regatowych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0028/16.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Zapytanie ofertowe_6/RB/1.3.1.
 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.
 4. Wykaz doświadczenia – Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 5. Przedmiar robót instalacji elektrycznej i odgromowej hali montażu jachtów.
 6. Przedmiar robót instalacji wentylacji hali montażu jachtów.

 

Ropczyce, 28 czerwaca 2018 r.

REGA YACHT Babicz & Królikowski Spółka Jawna przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postepowania na dostawę systemu centralnego odpylania w ramach projektu pn. "Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa REGA YACHT BABICZ & KRÓLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji jachtów regatowych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego – 4/D/1.3.1(2).

 

Ropczyce, 28 czerwaca 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/D/1.3.1

REGA YACHT Babicz & Królikowski Sp. J., ul. Kolejowa 71, 39-100 Ropczyce zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci systemu centralnego odpylania w ramach projektu pn. "Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa REGA YACHT BABICZ & KRÓLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji jachtów regatowych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0028/16.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Zapytanie ofertowe_4/D/1.3.1(2).
 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

  

Ropczyce, 25 czerwca 2018 r.

REGA YACHT Babicz & Królikowski Spółka Jawna przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postepowania na dostawę wózka pod łodziowego w ramach projektu pn. "Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa REGA YACHT BABICZ & KRÓLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji jachtów regatowych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego – 5/D/1.3.1.

 

Ropczyce, 19 czerwca 2018 r.

REGA YACHT Babicz & Królikowski Spółka Jawna przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postepowania na dostawę systemu centralnego odpylania w ramach projektu pn. "Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa REGA YACHT BABICZ & KRÓLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji jachtów regatowych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego – 4/D/1.3.1.

 

Ropczyce, 19 czerwca 2018 r.

REGA YACHT Babicz & Królikowski Spółka Jawna przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postepowania na dostawę strefy przygotowawczej wraz z stołami szlifierskimi (2 szt.) w ramach projektu pn. "Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa REGA YACHT BABICZ & KRÓLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji jachtów regatowych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego – 3/D/1.3.1.

 

Ropczyce, 30 kwietnia 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/D/1.3.1

REGA YACHT Babicz & Królikowski Sp. J., ul. Kolejowa 71, 39-100 Ropczyce zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci  wózka pod łodziowego w ramach projektu pn. "Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa REGA YACHT BABICZ & KRÓLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji jachtów regatowych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0028/16.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Zapytanie ofertowe_5/D/1.3.1_j.polski.
 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1_j.polski.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2_j.polski.
 4. Zapytanie ofertowe_5/D/1.3.1_tłumaczenie_j.włoski.
 5. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1_ tłumaczenie_j.włoski.
 6. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2_ tłumaczenie_j.włoski.

 

Ropczyce, 24 kwietnia 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/D/1.3.1

REGA YACHT Babicz & Królikowski Sp. J., ul. Kolejowa 71, 39-100 Ropczyce zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci systemu centralnego odpylania w ramach projektu pn. "Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa REGA YACHT BABICZ & KRÓLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji jachtów regatowych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0028/16.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Zapytanie ofertowe_4/D/1.3.1.
 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

 

Ropczyce, 23 kwietnia 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/D/1.3.1

REGA YACHT Babicz & Królikowski Sp. J., ul. Kolejowa 71, 39-100 Ropczyce zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci strefy przygotowawczej wraz z stołami szlifierskimi (2 szt.) w ramach projektu pn. "Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa REGA YACHT BABICZ & KRÓLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji jachtów regatowych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0028/16.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Zapytanie ofertowe_3/D/1.3.1.
 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.