Dotacje

Ropczyce 31.05.2019

Informujemy, iż przedsiębiorstwo REGA YACHT BABICZ & KRÓLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA

zrealizowało projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata

2014-2020


Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP 

 

pt. „Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa REGA YACHT BABICZ &

KRÓLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji

jachtów regatowych”


W wyniku realizacji projektu przedsiębiorstwo REGA YACHT BABICZ & KRÓLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA uruchomiło produkcję innowacyjnych jachtów regatowych przy zastosowaniu technologii z wykorzystaniem zaawansowanych kompozytów o podwyższonych właściwościach mechanicznych. 
Jachty regatowe wytwarzane przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii charakteryzują się m. in.:
- dużą wytrzymałością konstrukcji;
- lekkością kadłuba, co w przypadku jachtów regatowych jest jednym z najistotniejszych parametrów dla kupującego, wdrożona technologia umożliwia wykonanie kadłubów lekkich zachowując jednocześnie wysokie parametry mechaniczne;


Wartość projektu: 6 663 630.80 PLN


Dofinansowanie: 2 776 262.97 PLN

 

 

 

Ropczyce 18.07.2017

Informujemy, iż przedsiębiorstwo REGA YACHT BABICZ & KRÓLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA

realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020


Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP 


pt. „Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa REGA YACHT BABICZ &

KRÓLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji

jachtów regatowych”


Celem głównym projektu jest podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa REGA YACHT SP. J. dzięki uruchomieniu produkcji innowacyjnych jachtów regatowych przy zastosowaniu technologii z wykorzystaniem zaawansowanych kompozytów o podwyższonych właściwościach mechanicznych z wykorzystaniem wdrażanej technologii w 2019 r.


Wartość projektu: 7 803 120.00 PLN


Dofinansowanie: 3 806 400.00 PLN