Dotacje

INFORMACJE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

 REGA YACHT Babicz & Królikowski Spółka Jawna przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postepowania na dostawę obrabiarki dużo gabarytowych powierzchni sterowanej numerycznie w ramach projektu pn. "Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa REGA YACHT BABICZ & KRÓLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji jachtów regatowych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.

Załączniki:

Informacja o wynikach postępowania ofertowego – 1/D/1.3.1.

 

INFORMACJE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

REGA YACHT Babicz & Królikowski Spółka Jawna przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postepowania na realizację robót budowlanych w postaci „BUDOWA HALI MONTAŻU JACHTÓW - KONSTRUKCJA STALOWA HALI” w ramach projektu pn. "Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa REGA YACHT BABICZ & KRÓLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji jachtów regatowych"realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.

Załączniki:

  1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego – 2/RB/1.3.1.

 

INFORMACJE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

REGA YACHT Babicz & Królikowski Spółka Jawna przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postepowania na realizację robót budowlanych w postaci „BUDOWA HALI MONTAŻU JACHTÓW - KONSTRUKCJA STALOWA HALI” w ramach projektu pn. "Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa REGA YACHT BABICZ & KRÓLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji jachtów regatowych"realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.

Załączniki:

  1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego – 2/RB/1.3.1.