yacht2
dotacje
 

Ropczyce, 17.11.2017 r.

 

 

INFORMACJE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

 

 REGA YACHT Babicz & Królikowski Spółka Jawna przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postepowania na dostawę obrabiarki dużo gabarytowych powierzchni sterowanej numerycznie w ramach projektu pn. "Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa REGA YACHT BABICZ & KRÓLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji jachtów regatowych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.

 

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego – 1/D/1.3.1.

 

 

Ropczyce, 17.11.2017 r.

 

 

INFORMACJE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

 

REGA YACHT Babicz & Królikowski Spółka Jawna przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postepowania na realizację robót budowlanych w postaci „BUDOWA HALI MONTAŻU JACHTÓW - KONSTRUKCJA STALOWA HALI” w ramach projektu pn. "Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa REGA YACHT BABICZ & KRÓLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji jachtów regatowych"realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.

 

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego – 2/RB/1.3.1.

 

 

 

Ropczyce, 20.10.2017 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RB/1.3.1

 

REGA YACHT Babicz & Królikowski Spółka Jawna, ul. Kolejowa 71, 39-100 Ropczyce zaprasza do złożenia oferty na realizację robót budowlanych w postaci budowy hali montażu jachtów - konstrukcja stalowa hali w ramach projektu pn. "Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa REGA YACHT BABICZ & KRÓLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji jachtów regatowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.

 

Szczegóły na temat zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach:

 1. Zapytanie ofertowe nr 2/RB/1.3.1.
 2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 4. Wykaz doświadczenia – Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 5. Wykaz pracowników przewidzianych do realizacji zadania - Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
 6. Przedmiar robót.
 7. Rzuty.
 
 
 
 
 
 
 
 
Ropczyce, 17.10.2017 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.4IIE/17

 

REGA YACHT Babicz & Królikowski Spółka Jawna zaprasza do złożenia oferty na kompleksową usługę doradczo-projektową polegającą na:

 • zaprojektowaniu nowego produktu – luksusowego jachtu motorowego,
 • działaniach związanych z marką– rebranding marki REGA YACHT, nowego brandu marki REGA COMPOSITE, nowego brandu marki produktowej dla luksusowej łodzi motorowej,
 • działaniach związanych z realizacją działań marketingowych nawiązujących do nowych marek oraz nowego produktu.

w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii wzorniczej celem podwyższania konkurencyjności firmy REGA YACHT BABICZ & KRÓLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA na rynkurealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II.

 

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe _1/1.4IIE/17
 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.
 3. Plan realizacji usługi – zgodnie z załączonym wzorem dokumentu – Załącznik nr 3.
 4. Zestawienie potwierdzające, iż Oferenci posiadają udokumentowane doświadczenie w kompleksowej realizacji usług przewidzianych w niniejszym zapytaniu ofertowym (projekt produktu + projekt kreacji marki + zaprojektowanie narzędzi marketingowych/sprzedażowych) – Załącznik nr 4.
 5. Zestawienie potwierdzające, iż Oferenci posiadają udokumentowane 3-letnie doświadczenie w zakresie kompleksowego projektowania co najmniej 3 produktów (wyrobów) o wysokiej złożoności – Załącznik nr 5.
 6. Zestawienie potwierdzające, iż Oferenci zrealizowali w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 3 usługi odnoszące się do wykreowania marki w oparciu o przedstawioną metodykę pracy (m.in. usługi w zakresie plan komunikacji marki, projekt identyfikacji nowej marki) – Załącznik nr 6.
 7. Zestawienie potwierdzające, iż Oferenci zrealizowali co najmniej 3 usługi odnoszące się do zaprojektowania produktu w oparciu o przedstawioną metodykę pracy, które zostały wykonane w ciągu ostatnich 5 lat – Załącznik nr 7.
 
 
 
 
 
 
 
 
Ropczyce, 21.09.2017 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/D/1.3.1

 

REGA YACHT Babicz & Królikowski Sp. j., ul. Kolejowa 71, 39-100 Ropczyce zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci obrabiarki dużo gabarytowych powierzchni sterowanej numerycznie w ramach projektu pn. "Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa REGA YACHT BABICZ & KRÓLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji jachtów regatowych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0028/16.

 

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe_1/D/1.3.1.
 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

 

 

 

 

 

 

 

Ropczyce, 21.12.2015 r.

 

 

INFORMACJE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy REGA YACHT Babicz & Królikowski Spółka Jawna oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności firmy REGA – YACHT poprzez przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

 

 1.      Załącznik;

 

 

 

 

 

Ropczyce, 01.12.2015 r.

 

 

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU OFERTOWYM

 

„Rega YACHT” Babicz & Królikowski Spółka Jawna zaprasza do składania ofert na realizację usługi w ramach działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.Dokumentacja przetargowa:

 

 1. Zapytanie ofertowe;
 2. Załącznik nr 1;
 3. Załącznik nr 2;
 4. Załącznik nr 3;
 5. Załącznik nr 4;
 6. Załącznik nr 5.

 

Termin składania ofert do 11.12.2015 r.

 

 

 

 

 

 

 Ropczyce, 08.01.2014 r.

 

 

„Rega YACHT” Babicz & Królikowski Spółka Jawna informuje, iż w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Zakup innowacyjnego centrum obróbczego celem podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa „Rega YACHT” Babicz & Królikowski Spółka Jawna” – działanie 1.1. „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, schemat B – „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Wnioskodawca zamierza zakupić

Zapraszamy do kontaktowania się z współwłaścicielem przedsiębiorstwa Panem Waldemarem Królikowskim  pod numerem telefonu 604480341 bądź osobiście w siedzibie „Rega YACHT” Babicz & Królikowski Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 10 a, 39 - 100 Ropczyce w celu otrzymania zapytania ofertowego wraz ze szczegółową specyfikacją.